انواع فن

 

 

انواع فن

 

بر اساس یک طبقه بندی شش گروه اصلی از انواع فن ها وجود دارد:
1- فن محوری Axial flow fans
2-
فن سانتریفوژ Centrifugal fans
3-
فن سانتریفوژ محوری Axial-centrifugal fans
4-
هواکش پشت بامی Roof ventilators
5-
دمنده جریان متقاطع Cross-flow blowers
6-
دمنده گردبادی Vortex blowers 

کاربرد فن محوری:

فن اکسیال نسبت به دیگر فن ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. این فن ها می توانند هوای گرم ، آلوده و گازهای خورنده را از تونل ،کارخانه ها ، کارگاه های جوشکاری، کارگاه های ریخته گری،فضاهای داخل کوره، آزمایشگاه ها،فروشگاه ها، ساختمان های مسکونی و... انتقال دهند. فن اکسیال نسبت به فن سانتریفوژ فشار کمتری را تولید می کنند.


 

کاربرد فن سانتریفوژ:

فن سانتریفوژ برای تهویه و اگزوست هوای معمولی یا حاوی غبار، جابه جایی هوا یا گازهای حاوی مواد شیمیایی خورنده و یا ساینده ، سیرکولاسیون هوای کوره، انتقال غبار دوده ، گرانول ، پوشال چوب و یا هر نوع مواد دیگری که در سیستم انتقال مواد به شکل الیاف می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد فن های سانتریفوژ محوری:

مزیت فن های سانتریفوژ محوری، نصب آسان آن درون کانال و تولید فشار بیشتری نسبت به فن اکسیال با تیغه راهنما  با قطر یکسان، می باشند.


 

کاربرد هواکش پشت بامی:

هواکش پشت بامی برای تهویه هوای داخل ساختمان بکار میروند. فن پشت بامی را می توان روی ساختمان های زیادی مشاهده کرد و به این دلیل که با کانال کوتاه و یا بدون کانال نصب می شوند و فضای داخل ساختمان را اشغال نمی کنندتا حدودی رایج می باشند.


 

کاربرد دمنده جریان متقاطع:

این نوع از فن به دلیل داشتن دهانه خروجی باریک و طویل برای کاربردهایی از قبیل پرده هوا ، فن خشک کن، فن کارواش ، فن خشک کن  دستی، هیتر برقی و ... به کار می روند.


 

کاربرد دمنده های گردبادی:

برخی از کاربردهای فن های گردبادی عبارتند از:هوادهی و همزدن مایعات درون مخازن، انتقال مواد، سندبلاست، غبارگیر، فراورش شیمیایی، دستگاه های برش بوسیله هوا و ... . 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع  فن محوری،  فن سانتریفوژ، فن سانتریفوژ محوری،
هواکش پشت بامی،  فن پشت بامی، کانال گرد، کانال چهار گوش
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )