فن های پشت بامی


فن های پشت بامی


پارس فن هونام تولید کننده و فروشنده انواع  فن اکسیال، فن پشت بامی اکسیال، فن تهویه، اگزاست فن پارکینگ، هواکش محوری، هواکش اکسیال فن پشت بامی،  فن بامی،  فن سقفی، فن قارچی ، اگزاست فن، فن تهویه، هواکش سقفی، هواکش بامی، سانتریفوژ پشت بامی بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی می باشد.

     این نوع از فن ها به دو گروه اصلی اگزاست فن پشت بامی سانتریفوژ (اگزاست فن قارچی ) و اگزاست فن پشت بامی اکسیال تقسیم می شوند:


فن اکسیال پشت بامی


فن اکسیال پشت بامی ( اگزاست فن سقفی )


     فن پشت بامی اکسیال ( فن سقفی ) جهت تخلیه حجم زیادی از هوا در ساختمان های تجاری و صنعتی با هزینه پایین و فشار کم  بکار می روند. پروانه فن اکسیال پشت بامی معمولا از جنس آلومینیوم ریخته گری شده یا از جنس پلی پروپیلن بوده که با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

فن اکسیال پشت بامی ( هواکش سقفی )
PARW

فن اکسیال پشت بامی
( هواکش سقفی )

اگزاست فن
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    30 الی 120 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    30,700~ 411
فشار استاتیک(inwg):    1.2~ 0

کاربرد: اگزاست فن پارکینگ، اگزاست فن سالن های صنعتی، سیستم تهویه و....
(امکان ساخت ظرفیت های بالاتر بصورت سفارشی)
فن اکسیال پشت بامی ( هواکش سقفی )
PARD
فن اکسیال پشت بامی
( هواکش سقفی )

اگزاست فن
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    30 الی 120 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    30,700~ 411
فشار استاتیک(inwg):    2~ 0

کاربرد: اگزاست فن پارکینگ، اگزاست فن سالن های صنعتی، سیستم تهویه و....
(امکان ساخت ظرفیت های بالاتر بصورت سفارشی)

 


پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع  فن اکسیال، فن پشت بامی،  فن بامی،  فن سقفی،
فن پشت بامی اکسیال، فن تهویه، هواکش سقفی، هواکش بامی، اگزاست فن پارکینگ،
هواکش محوری، هواکش اکسیال با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )


فن سانتریفوژ پشت بامی


فن سانتریفوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )


     فن پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی ) برای اگزاست و تخلیه هوا و یا جهت کمک به روند تهویه مورد استفاده قرار می گیرند. فن پشت بامی جهت عمل تخلیه هوا شامل تهویه عمومی ، هود های بخار ، اتاق های رنگ و سیستم های کنترل دود مورد استفاده قرار می گیرند. محافظ بالای دستگاه به گونه ای طراحی شده است که موتور و سیستم گرداننده را از شرایط آب وهوایی بد محفاظت می کند و همچنین امکان بازررسی و نگهداری دستگاه را به آسانی فراهم می کند. پروانه فن سانتریفوژ پشت بامی از نوع پروانه بکوارد بوده و با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

فن سانتریفیوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
PCRD
فن سانتریفیوژ پشت بامی
( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
پروانه فن از نوع بکوارد
سیستم انتقال قدرت:    مستقیم
قطر پروانه فن:    31 الی 93 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    22,700~ 250
فشار استاتیک(inwg):    3~ 0
کاربرد: بصورت اگزاست فن جهت تخلیه هوای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی


فن سانتریفوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
PCRB
فن سانتریفوژ پشت بامی
( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )

پروانه فن از نوع بکوارد
سیستم انتقال قدرت:    پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 140 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    42,700~ 250
فشار استاتیک(inwg):    3~ 0
کاربرد: بصورت اگزاست فن جهت تخلیه هوای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی


پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع  فن پشت بامی،  فن بامی،  فن سقفی، فن قارچی ،
اگزاست فن، فن تهویه، هواکش سقفی، هواکش بامی، سانتریفوژ پشت بامی با
بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )