فن سانتریفوژ پشت بامی


فن سانتریفوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )


     فن پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی ) برای اگزاست و تخلیه هوا و یا جهت کمک به روند تهویه مورد استفاده قرار می گیرند. فن پشت بامی جهت عمل تخلیه هوا شامل تهویه عمومی ، هود های بخار ، اتاق های رنگ و سیستم های کنترل دود مورد استفاده قرار می گیرند. محافظ بالای دستگاه به گونه ای طراحی شده است که موتور و سیستم گرداننده را از شرایط آب وهوایی بد محفاظت می کند و همچنین امکان بازررسی و نگهداری دستگاه را به آسانی فراهم می کند. پروانه فن سانتریفوژ پشت بامی از نوع پروانه بکوارد بوده و با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

فن سانتریفیوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
PCR
فن سانتریفیوژ پشت بامی
( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
پروانه فن از نوع بکوارد
سیستم انتقال قدرت:    مستقیم
قطر پروانه فن:    31 الی 93 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    22,700~ 250
فشار استاتیک(inwg):    3~ 0
کاربرد: بصورت اگزاست فن جهت تخلیه هوای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی


فن سانتریفوژ پشت بامی ( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )
PCRB
فن سانتریفوژ پشت بامی
( اگزاست فن سقفی - فن قارچی )

پروانه فن از نوع بکوارد
سیستم انتقال قدرت:    پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 140 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    42,700~ 250
فشار استاتیک(inwg):    3~ 0
کاربرد: بصورت اگزاست فن جهت تخلیه هوای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی


پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع  فن پشت بامی،  فن بامی،  فن سقفی، فن قارچی ،
اگزاست فن، فن تهویه، هواکش سقفی، هواکش بامی، سانتریفوژ پشت بامی با
بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )