ساخت انواع کانال هوا


ساخت انواع کانال هوا


     طراحی، ساخت و نصب انواع کانال های هوا گرد و کانال چهارگوش از جنس گالوانیزه و استیل


طراحی و ساخت کانال هوا

طراحی و ساخت کانال هوا

طراحی و ساخت کانال هوا

طراحی و ساخت کانال هوا

 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع کانال، کانال اسپیرال، دمپر،
دریچه هوا، کانال هوا، کانال گرد، کانال چهار گوش، هود
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )