انواع هود


     طراحی، ساخت و نصب انواع هود های گالوانیزه و استیلطراحی، ساخت و نصب انواع هود های گالوانیزه و استیل

طراحی، ساخت و نصب انواع هود های گالوانیزه و استیل

طراحی، ساخت و نصب انواع هود های گالوانیزه و استیل

طراحی، ساخت و نصب انواع هود های گالوانیزه و استیل 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع کانال، کانال اسپیرال، دمپر، دریچه هوا،
کانال هوا، کانال گرد، کانال چهار گوش، هود
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )