فیلتر پرتابل


فیلتر پرتابل (فیلتر الکترو استاتیک)
 
     فیلتر پرتابل در اندازه های مختلف در مواردی که نیاز به تهویه موضعی وجود دارد، جهت تصفیه دود ( فیلتر پرتابل جوشکاری ) و ذرات معلق موجود در هوا بکار گرفته می شوند و مزیت آن ها، حذف هزینه های کانال کشی و اتلاف انرژی می باشد. فیلترهای پرتابل به فیلتر الکترو استاتیک، هپا و کربن اکتیو مجهز می باشند. نوع دیگر این فیلترها به صورت یک اسکرابر عمل می کند.

فیلتر پرتابل جوشکاری


 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فیلتر پرتابل، دستگاه تصفیه دود،
فیلتر پرتابل جوشکاری، فیلتر الکترو استاتیک
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )