بگ فیلتر ( داست کلکتور )


بگ فیلتر ( داست کالکتور )


    بگ فیلتر (داست کالکتور - غبار گیر ) برای محیط هایی با بار آلودگی بالا بکار می روند. در بگ فیلتر (داست کالکتور) های ساخت شرکت پارس فن هونام برای جلوگیری از تشکیل لایه غبار روی فیلترها و در نتیجه آن افزایش مقاومت و کاهش دبی، فیلترها با حرکت مکانیکی و یا با حرکت هوا تمیز می شوند.
     در این غبارگیر ها مکش ایجاد شده بوسلیه فن، گاز آلوده را مجبور به عبور از فیلترهایی می نماید که در نتیجه آن ذرات بزرگ تر به داخل محفظه جمع آوری ریخته می شوند. علاوه بر این، گاز از درون فیلترهای کیسه ای نیز عبور می کند تا ذرات ریز معلق موجود در گاز نیز جداسازی شوند و در نهایت گاز تصفیه شده از دستگاه خارج می گردد.

بگ فیلتر (داست کالکتور - غبار گیر )


 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سایکلون،
داست کالکتور، سایکلون، بگ فیلتر، اسکرابر
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )