اسکرابر


اسکرابر


     در اسکرابر یک پودر کننده مایع ( معمولا آب) برای جداکردن ذرات بکار می رود. ذرات ممکن است در ابتدا یا با مایع گرفته شوند یا با بدنه اسکرابر و سپس توسط مایع شسته شوند.  اسکرابر به طور موثر می توانند ذرات ریز از 1/0 میکرومتر تا 10 میکرومتر را جداسازی نمایند بطوریکه با افزایش اندازه ذرات راندمان جداسازی افزایش می یابد.
در اسکرابر از آنجایی که ذرات با مایع مخلوط می شوند، به آسانی می توان آن ها را از دستگاه خارج نمود. اسکرابر را می توان برای گازهای با دمای بالا در مواردی که کاهش دمای گاز مجاز می باشد و همچنین برای گاز های دارای پتانسیل انفجار بکار برد.

اسکرابر 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سایکلون،
داست کالکتور، سایکلون، بگ فیلتر، اسکرابر
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )