فن اکسیال کانالی (جت فن)

 

هواکش اکسیال کانالی (Tube Axial Fans)


     هواکش اکسیال کانالی (Tube Axial Fans) جهت طیف وسیعی از مصارف به صورت فن مکنده (اگزاست فن) و فن دمنده، از تهویه عمومی تا انواع پروسه های تامین هوا، تونل ها، پارکینگ ها و ...  طراحی شده اند.  نصب آسان و انعطاف پذیرشان، آنها را انتخابی مناسب جهت مصارف تجاری و صنعتی نموده است. فن کانالی (جت فن)  به دو صورت گرداننده مستقیم و تسمه ای با پروانه آهنی و آلومینیومی موجود می باشند. پروانه این فن ها بصورت استاتیکی و دینامیکی بالانس می گردند. امکان نصب موتورهای ضد انفجار بر روی فن کانالی وجود دارد.


PTA-D
هواکش اکسیال کانالی ( جت فن)
فن هوارسان صنعتی/ اگزاست فن صنعتی
قابل نصب بر روی کانال هوا

 
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم
قطر پروانه فن:    30 الی 120 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    42,900~ 980
فشار استاتیک(inwg):    0 ~ 1.5

کاربرد: جت فن پارکینگ، اگزاست فن، فن هوارسان، سیستم تهویه و....PTA-B
هواکش اکسیال کانالی ( جت فن)
فن هوارسان صنعتی/ اگزاست فن صنعتی
قابل نصب بر روی کانال هوا
سیستم انتقال قدرت:   پولی و تسمه
قطر پروانه فن   30 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    76,300~ 1.360
فشار استاتیک(inwg):    0 ~ 1.5

کاربرد: جت فن پارکینگ، اگزاست فن، فن هوارسان، سیستم تهویه و....
پارس فن هونام تولید کننده و فروشنده انواع جت فن، هواکش کانالی، جت فن پارکینگ،  فن تونلی، فن محوری کانالی، فن کانالی ضد انفجار، جت فن ضد انفجار با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )


فن اکسیال کانالی با تیغه راهنما (جت فن)


فن اکسیال کانالی (vaneaxial Fans)


     هواکش اکسیال کانالی با تیغه راهنما (vaneaxial Fans) جهت مصارفی که در آنها حجم بالایی از هوا در فشار متوسط انتقال می یابد از قبیل تونل ها و پروسه های هوارسانی طراحی شده اند. هواکش کانالی با تیغه راهنما (جت فن) در دو مدل گرداننده مستقیم و تسمه ای ارائه می شوند. طراحی کانال و نوع پروانه ،حداکثر عملکرد را در حداقل فضای ممکن فراهم می سازد. پروانه این فن ها با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردند. امکان نصب موتور ضد جرقه بر روی فن کانالی وجود دارد.
 
هواکش محوری کانالی ( جت فن )

PVA-D
فن اکسیال کانالی ( جت فن )
فن هوارسان صنعتی/ اگزاست فن صنعتی
قابل نصب بر روی کانال هوا

 
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم
قطر پروانه فن:    45 الی 120 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    107,948~ 2,868
فشار استاتیک(inwg):    0 ~ 6

کاربرد: جت فن پارکینگ، پروسه های صنعتی، اگزاست فن، فن هوارسان، سیستم تهویه و....


هواکش اکسیال کانالی ( جت فن )

PVA-B
فن اکسیال کانالی ( جت فن )
فن هوارسان صنعتی/ اگزاست فن صنعتی
قابل نصب بر روی کانال هوا
سیستم انتقال قدرت:   پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    30 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    116,000~ 1,000
فشار استاتیک(inwg):    0 ~ 6.5

کاربرد: جت فن پارکینگ، پروسه های صنعتی، اگزاست فن، فن هوارسان، سیستم تهویه و....

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع جت فن، هواکش کانالی، جت فن پارکینگ،  فن تونلی، فن محوری کانالی، فن کانالی ضد انفجار، جت فن ضد انفجار با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )