فن پلنوم (Plenum Fans)

این مدل از فن ها از نوع فن های بدون هاوزینگ می باشند و در سیستم های پلنوم از قبیل دستگاه های انتقال هوا به کار می روند. فن فشار درون محفظه ای را که در آن کار می کند  تنظیم می کند، به طوری که کانال ها می توانند به طور مستقیم به محفظه متصل شوند. این فن ها به دلیل حذف حلزونی و اتصالات کانال در دهانه خروجی، فضای کمتری را اشغال می کنند.

فن پلنوم


Backward Inclined
Belt Drive
Wheel Sizes: 12” - 73”
Capacity: 900 - 19,230 CFM
Static Pressure: 1” - 12.0”
PPF-D
Plenum Systems
Built Up Air Handlers
Custom Air Handlers


فن پلنوم
Backward Inclined
Direct Drive
Wheel Sizes: 15” - 73”
Capacity: 900 - 19,230 CFM
Static Pressure: 1” - 12.0”
PPF-B
Plenum Systems
Built Up Air Handlers
Custom Air Handlers