فن سانتریفیوژ فشار بالا


فن سانتریفوژ فشار بالا


     فن سانتریفیوژ فشار به صورت فن دمنده و فن مکنده برای مصارفی که در آن ها دبی های کم با متوسط در فشار های بالا انتقال می یابند، مناسب می باشد. فن فشار قوی برای مصارف صنعتی از قبیل دم کوره، انتقال مواد و ... مناسب می باشند. پروانه فن های فشار قوی از نوع بکوارد یا رادیال بوده که به با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

فن سانتریفیوژ فشار ( دم کوره )
PHTBR
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    26 الی 90 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    10,100~ 160
فشار استاتیک(inwg):    70~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره )
PHTBS
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    37 الی 67 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    5,400~ 0
فشار استاتیک(inwg):    57~ 0

کاربرد:  انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

 

فن سانتریفیوژ فشار ( دم کوره )
PHTBA
فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    26 الی 82 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    28,700~ 360
فشار استاتیک(inwg):    70~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHBH
فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    71 الی 185 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    75,000~ 700
فشار استاتیک(inwg):    100~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMBO
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    18,000~ 400
فشار استاتیک(inwg):    170~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMBR
فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    18,000~ 550
فشار استاتیک(inwg):    180~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMB
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    20,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    160~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ فشار، فن دمنده، فن مکنده، دم کوره، 
فن هوارسان کوره، فن هوارسان با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )