فن سانتریفوژ انتقال مواد ( فن صنعتی )


فن سانتریفوژ انتقال مواد ( فن صنعتی )


     فن سانتریفیوژ انتقال مواد جهت مصارف صنعتی از جمله برای تخلیه هوای آلوده، انتقال مواد، کنترل آلودگی، گردش هوا و موارد دیگر طراحی شده اند. مدل های PMH در آرایش های 1 ، 4 ، 8 ، 9 و 10 موجود می باشند. تنوع وسیع لوازم جانبی این فن ها، آنها را برای تطبیق با مصارف گوناگون  آماده می سازد. پروانه فن سانتریفوژ انتقال مواد از نوع بکوارد و رادیال بوده و با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردند. ساختار این نوع از پروانه ها آن ها را برای انتقال مواد گرانولی و الیاف مناسب می سازد.

 

فن سانتریفوژ رادیال - انتقال مواد
PMH

فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    60,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای مواد درشت، چسبنده، سنگین و یا ساینده و ....
فن سانتریفوژ بکوارد- انتقال مواد
PMHA
فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    56,000~ 250
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: مناسب برای انتقال هوای نسبتا تمیز، اگزاست دود، اگزاست بخارات و هوا با آلودگی کم و...
فن سانتریفوژ رادیال - فن صنعتي
PMHB
فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    65,000~ 250
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای انتقال مواد رشته ای، فیبری و طولانی
فن سانتریفوژ بکوارد- فن صنعتي
PMHR
فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    60,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0
کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای مواد درشت، چسبنده، سنگین و یا ساینده
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفوژ بکوارد و رادیال، فن صنعتی، فن انتقال مواد، فن انتقال گندم،
فن انتقال مواد گرانولی، فن انتقال الیاف با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )