افت فشار دمپر

 


افت فشار دمپر

افت فشار دمپر


پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع کانال، کانال اسپیرال، دمپر، دریچه هوا،
کانال هوا، کانال گرد، کانال چهار گوش، هود
(سازنده انواع فن و هواکش، طراح و مجری سیستم تهویه )