اصلاح عملکرد فن برای دما و ارتفاع

 

اصلاح عملکرد فن برای دما و ارتفاع

     جداول عملکرد فن ها بر اساس چگالی هوای استاندارد می باشد. این جداول سرعت و توان یک فن را برای تولید حجم جریان (CFM) در فشار استاتیک (SP) مورد نیاز، در صورتی که فن در چگالی هوای استاندارد عمل کند را نشان می دهد.
 
     چگالی هوای استاندارد به صورت چگالی هوا خشک در دمای 70oF و در سطح دریا می باشد که معادل 0.075lb/ft3 است.

     هنگامی که یک فن در شرایط غیر استاندارد کار می کند، ابتدا ما باید فشار را به شرایط استاندارد معادل تبدیل کنیم و سپس اطلاعات بدست آمده را برای استفاده از جداول عملکرد بکار بریم. این تبدیل چگالی با استفاده از ضرایب اصلاح چگالی که بر اساس ارتفاع و دمای عملکرد بدست می آید، صورت می گیرد. برای مشاهده جدول ضرایب تبدیل چگالی بر روی این لینک کلیک نمایید.

در ادامه با یک مثال روش اصلاح چگالی توسط این ضرایب شرح داده می شود.

مثال:

     فرض کنید ما به یک فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد که جریان هوای 15500CFM را در فشار 2.5inwg انتقال دهد، نیاز داریم. دمای هوای وارد شده به فن 300oF و ارتفاع شهر محل نصب فن 3000ft از سطح دریا می باشد.
1- برای شرایط عملکرد 300oF و ارتفاع 3000ft از سطح دریا، ضریب بدست آمده از جدول ضرایب برابر 0.624 می باشد.
2- با تقسیم فشار استاتیک عملکرد بر ضریب بدست آمده ، فشار استاتیک معادل در شرایط استاندارد بدست می آید.
 
                                                                                           
 0.624÷2.5=  (inwg) 4
 
3- از جداول عملکرد مشخصات یک فن که 15500CFM را در فشار 4inwg انتقال دهد، پیدا می کنیم. فن بدست آمده از جداول عملکرد فن مدل 365 PCB  SWSI می باشد. این فن برای تامین شرایط مورد نیاز دارای سرعت 893RPM و توان 12.86BHP در شرایط استاندارد می باشد. برای تعیین توان در شرایط عملکرد، توان را در ضریب بدست آمده در گام 1 ضرب می کنیم.

                                                                                       12.86x0.624=8.04 BHP
 شرکت پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ یوتیلیتی، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن،
هواکش آشپزخانه، فن پارکینگ، فن استخر، فن بکوارد، فن فوروارد با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن و هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )