روابط عملکرد فن ها


روابط عملکرد فن ها


     با استفاده از روابط زیر می توان مقادیر بازده مکانیکی، بازده استاتیکی، فشار کل، سرعت و فشار سرعت را برای یک فن محاسبه نمود:

بازده مکانیکی: ME=(CFM x TP x 100)/( 6356 x BHP) (Mechanical Efficiency)
بازده استاتیکی: SE=(CFM x SP x 100)/( 6356 x BHP) (Static Efficiency)
فشار کل: TP= SP + VP (Total Pressure)
سرعت: V= CFM /(Area in Sq.Ft.) (Velocity)
 
VP=(V/1096.7)2 x density in pounds per cubic foot
 
If the density is 0.075 lbs/ft3, the equation
for VP reduces to: (V/4005)2
(Velocity Pressure)

در روابط بالا، سرعت بر حسب فوت بر دقیقه و فشار بر حسب اینچ ستون آب می باشد.


معادله منحنی سیستم
     از معادله زیر می توان برای پیدا کردن نقاط دیگری بر روی خط عملکرد سیستم، هنگامی که SP1 و CFM1 معلوم می باشد، استفاده کرد. بیشتر سیستم ها(اما نه همه آن ها)، از این رابطه پیروی می کنند:SP2= SP1 x (CFM2/CFM1)2
 


قوانین عمومی فن ها:
     از قوانین فن ها برای تبدیل عملکرد یک فن با یکسری از متغیرها ( از قبیل اندازه، سرعت، و چگالی گاز)، استفاده می شود. فرض کنید یک فن با یک اندازه و سرعت خاص آزمایش شده است و عملکرد آن برای چگالی هوای استاندارد (0.075lb/ft3) بدست آمده است، سپس ما می توانیم با استفاده از قوانین عمومی فن ها، عملکرد فن دیگری را با هندسه یکسان بدون انجام آزمایش بدست آوریم.

     ما این قوانین را قوانین عمومی فن ها می نامیم، زیرا می توان آن ها را برای همه انواع فن بکار برد: فن های جریان محوری، فن های سانتریفیوژ، هواکش های پشت بامی، فن های سانتریفیوژ محوری، دمنده های جریان متقاطع، دمنده های گردبادی.

     از دیگر کاربرد های قوانین فن ها هنگامی می باشد که ما می خواهیم عملکرد یک فن موجود را تغییر دهیم. به دو دلیل ما ممکن است نیاز به تغییر عملکرد یک فن داشته باشیم:
1- سیستم یا محیط به حجم هوای (CFM) بیشتری نیاز داشته باشد.
2- فشار استاتیک یک سیستم واقعی با مقداری که در طراحی محاسبه شده است متفاوت باشد.


 
     هنگامی که این وضعیت ها اتفاق می افتد، مهم است که بدانیم چگونه می توانیم بر عملکرد یک فن تاثیر بگذاریم. تاثیر بر عملکرد یک فن را می توان با استفاده از قوانین فن که در زیر آمده است، نشان داد:


معادلات قوانین فن ها:
                                                                  CFM2=(RPM2 / RPM1) x CFM1

  SP2=(RPM2 / RPM1)2 x SP1

  BHP2=(RPM2 / RPM1)3 x BHP1
زیرنویس 1: شرایط موجود    زیرنویس 2: شرایط جدید

شرکت پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ یوتیلیتی، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن،
هواکش آشپزخانه، فن پارکینگ، فن استخر، فن بکوارد، فن فوروارد با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن و هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )