غبارگیر


غبارگیر ( داست کالکتور )1- انواع غبارگیر 

2- بگ فیلتر (فیلتراسیون)

3- اسکرابر

4- سایکلون ( سیکلون ) ها  

5- محفظه  ته نشینی 


پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سیکلون، داست کلکتور،
سایکلون، بگ فیلتر، اسکرابر، فیلتر الکترو استاتیک
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه)