محفظه ته نشینی


محفظه ته نشینی


     این روش برای ذرات بزرگتر مناسب می باشد. در این روش به جریان گاز اجازه داده می شود که به آرامی از درون یک محفظه عبور کنند و ذرات تحت تاثیر نیروی جاذبه ته نشین شوند. محفظه ته نشینی بیشتر مزایای سیکلون ها را بجز هزینه اولیه پایین و حجم کوچک، دارا می باشند. گاهی اوقات از این محفظه ته نشینی قبل از سایکلون استفاده می کنند. طراحی و عملکرد محفظه های ته نشینی در مقایسه با سیکلون ها کمتر حساس می باشد. از محفظه ته نشینی برای جداسازی ذرات با اندازه بزرگتر از 500 میکرون استفاده می گردد. 
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سیکلون، داست کالکتور، سایکلون،
بگ فیلتر، اسکرابر، سیکلون رنگ پودری
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )