اسکرابر


اسکرابر


     در اسکرابر مرطوب قطرات کوچک مستقیم بر روی گاز غبار آلود ورودی اسپری می شوند یا گاز را از درون مایعی که همان تاثیر را دارد عبور می دهند. در این روش ذرات به قطرات کوچک مایع برخورد می کنند و با هم ترکیب می شوند در نتیجه قطر این ذرات افزایش می یابد و این ذرات راخت تر از جریان گاز جدامی شوند.

     اسکرابر می توانند بازده بالایی برای ذرات ریز داشته باشند، در اسکرابر مرطوب جز در مواردی که رسوبات درون دهانه اسکرابر تشکیل می شوند، افت فشار ثابت باقی می ماند. معمولا بیشتر اسکرابرهای چرخه ای اسکرابرهای آبی می باشند.

     در اسکرابر اگر ذرات یا دیگر آلاینده های درون مایع کنترل نشوند، بازده آن کاهش می یابد. از دیگر معایب اسکرابر ایجاد یک مایع آلوده و مشکلات دفع آن می باشد و باید دقت نمود که در برخی از حالات مشکل آلودگی هوا تبدیل به مشکل آلودگی آب نشود.
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سیکلون، داست کلکتور، سایکلون،
بگ فیلتر، اسکرابر، فیلتر الکترو استاتیک
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )