فیلتراسیون


فیلتراسیون


     رایج ترین روش برای از بین بردن ذرات بسیار ریز از جریان گاز فیلتراسیون می باشد. در این روش جریان گاز را از درون یک فیلتر که اغلب از الیاف بافته شده و یا فشرده شده است عبور می دهند.

     اندازه منافذ فیلتر اغلب بزرگتر از ذراتی که باید جمع آوری شوند می باشند. در طی بخش اول فرآیند فیلتراسیون، ذرات منافذ فیلترها را پر می کنند و یک لایه روی فیلتر تشکیل می دهند که این لایه را به اصطلاح کیک فیلتر می نامند.

     هنگامی که این لایه ایجاد می شود، بازده فیلتراسیون افزایش می یابد و بنابراین افت فشار فیلتر نیز افزایش می یابد. این وضعیت تا آنجایی که افت فشار فیلتر از یک مقدار محدود فراتر  رود ادامه پیدا می کند و پس از آن فیلتر باید تعویض گردد. همچنین می توان با یک جریان معکوس هوا بیشتر کیک فیلتر را تخلیه کرد و سپس فرآیند فیلتراسیون از سر گرفته شود.

     مزیت فیلتراسیون بازده بالای آن می باشد و معایب آن به شرح زیر می باشد:
1- نوسانی بودن افت فشار سیستم
2- فرسوده شدن مواد فیلتر
3- فیلترها معمولا نمی توانند تمیزی بیولوژیکی ( میکروبی ) را حفظ کنند.
4- فیلترهای پارچه ای نمی توانند در دماهای بالا ( بالاتر از 250oC ) بکار روند.
5- فیلتر ها را نمی توان در شرایط خورنده بکار برد.

     نوع خاصی از فیلتر، الکترو فیلتر می باشد که به صورت ته نشین کننده الکتریکی یا فیلتر الکترواستاتیک نامیده می شوند. در این نوع از فیلترها، ذرات باردار از بین شکاف های باریک بین دو صفحه باردار با بار مخالف هدایت می شوند و ذرات توسط یکی از صفحات باردار جذب و ته نشین می شوند. فیلترهای الکترواستاتیک این مزیت را دارند که می توانند ذرات ریزتر از یک میکرون را جمع آوری کنند، همچنین آن ها را می توان در دماهای بالا بکار برد. از معایب فیلترهای الکترو استاتیک این است که آن ها به یک جریان بسیار یکنواخت گازی که از بین صفحات باردار عبور می کند دارند تا بتوانند به حداکثر راندمان خود برسند.از دیگر معایب آن ها تغییر ترکیب برخی ازمواد می باشد بطوریکه دیگر نمی توان آن ها را برای دیگر فرآیند ها استفاده نمود.
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سیکلون، داست کلکتور، سایکلون،
بگ فیلتر، اسکرابر، فیلتر الکترو استاتیک
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )