عیب یابی فن سانتریفوژ

 
 

عیب یابی فن سانتریفوژ


اشکال  و دلایل احتمالی
 • کار نکردن فن
 1. ولتاژ صحیح نیست
 2. پروانه با حلزونی درگیر شده است
 3. فولی ها هرز شده اند
 4. تسمه ها پاره شده است

 • سطح صدای بالا
 1. پروانه بالانس نمی باشد.
 2. محور گرداننده خم شده و یا کوچک می باشد.
 3. یاتاقان ها معیوب هستند.
 4. اندازه فولی ها اشتباه می باشد.
 5. پیچ های موتور شل شده است.
 6. پروانه با مخروط ورودی برخورد می کند.

 • حجم هوای پایین
 1. فن برای عملکرد مورد نیاز کوچک می باشد.
 2. اتصالات ورودی و یا خروجی فن به صورت صحیح نمی باشند.
 3. ورودی و یا خروجی فن مسدود شده است.
 4. کویل ها و فیلترها کثیف شده اند.
 5. دمپرها بیش از اندازه بسته شده اند.
 6. سرعت فن خیلی پایین است.
 7. پروانه در جهت نادرست می چرخد.

 • حجم هوای بالا
 1. فن برای عملکرد مورد نظر خیلی بزرگ می باشد.
 2. دریچه دسترسی باز می باشد.
 3. دمپرها نصب نشده اند.
 4. سرعت فن خیلی زیاد می باشد.
 5. جهت چرخش فن اشتباه می باشد.

 • داغ کردن موتور
 1. جهت چرخش فن اشتباه می باشد.
 2. سرعت فن خیلی زیاد می باشد.
 3. نوع و یا اندازه فن برای عملکرد مورد نیاز مناسب نمی باشد.
 4. موتور به صورت صحیح انتخاب نشده است.
 5. سیم پیچی موتور مناسب نیست.
 6. هوای خنک کننده به موتور نمی رسد.
 7. چگالی گاز خیلی زیاد می باشد.

 • داغ کردن یاتاقان
 1. کشش تسمه ها زیاد می باشد.
 2. یاتاقان ها به طور مناسب روغن کاری نشده اند.پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن، فن تهویه،
هواکش سانتریفیوژ، هواکش رستوران،فن پارکینگ، هواکش استخر با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )