مزایا و معایب انواع آرایش فن سانتریفوژ


مزایا و معایب انواع آرایش فن سانتریفوژ


آرایش 1  (Arrangement 1)
از مزایای این پیکربندی تطبیق پذیری فن می باشد. در این حالت فن می تواند به صورت گرداننده مستقیم و یا با موتوری که بر روی یک پایه جدا نصب می شود به صورت تسمه ای باشد. به دلیل این که یاتاقان ها در خارج از جریان هوا قرار می گیرند ، عملکرد فن در دماهای بالا امکان پذیر است. در صورت استفاده از سیستم گرداننده تسمه ای می توان سرعت فن را در مواقع لزوم تغییر داد.

آرایش 2  (Arrangement 2)
همانند آرایش 1 می توان آن را به دو صورت تسمه ای و مستقیم بکار برد. حالت تسمه ای آن تنظیم سرعت فن را براحتی امکان پذیر می نماید. در این پیکربندی ابعاد فن به دلیل کوچک بودن پایه یاتاقان ها، کاهش می یابد. پایه یاتاقان کوچک در سرعت های بالا مقاومت کمتری دارد و در نتیجه استفاده از این آرایش فقط در سرعت های پایین امکان پذیر است. در این آرایش موتور به صورت یکپارچه و یا به صورت جداگانه بر روی پایه ای که آماده شده است نصب می شود.

آرایش 3  (Arrangement 3)
این پیکربندی فاقد پایه می باشد. یاتاقان ها یکی در سمت دهانه ورودی فن و یکی در سمت موتور نصب می شود و بنابراین سطح اتکای کمتری دارند. این آرایش می تواند به دو صورت گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار رود. یاتاقان ها به دلیل اینکه در داخل جریان هوا قرار می گیرند محدودیت دما تا حداکثر 130oF را ایجاد می کند. با استفاده از باکس ورودی می توان یاتاقان ها را از جریان هوا خارج نمود ولی در این حالت باید سطح اتکای یاتاقان ها افزایش یابد. موتور باید به صورت جداگانه و یا به صورت یکپارچه بر روی پایه ای که برای آن آماده شده نصب گردد.

آرایش 4  (Arrangement 4)
ابعاد فن به دلیل اینکه پروانه مستقیما بر روی موتور نصب می شود کاهش می یابد اما به این دلیل که دمای جریان گاز مستقیما به موتور منتقل می شود، محدودیت جریان تا حد اکثر دمای 180oF را ایجاد می کند. عموما این آرایش برای فن هایی با پروانه کوچک بکار می رود.

آرایش 7  (Arrangement 7)
همانند آرایش 3، آرایش 7 نیز پایه یاتاقان ندارد و سطح اتکای یاتاقان ها پایین می باشد. در مواردی که از باکس ورودی استفاده نمی شود محدودیت دما تا حداکثر 130oF وجود دارد. ممکن است یک پایه برای موتور در سازه فن در نظر گرفته شود.

آرایش 8  (Arrangement 8)
این آرایش را می توان همانند آرایش 1 در دماهای بالا بکار برد. در این پیکربندی پایه موتور بر روی بدنه فن در نظر گرفته می شود.

آرایش 9  (Arrangement 9)
از آنجایی که سیستم گرداننده به صورت تسمه ای می باشد، امکان تغییر سرعت فن وجود دارد. در این پیکربندی برای اینکه ابعاد دستگاه کوچک گردد، موتور در پهلوی پایه یاتاقان نصب می شود. موتور های بزرگ را بدون در نظر گرفتن تمهیدات خاصی نمی توان نصب نمود.

آرایش 10  (Arrangement 10)
این آرایش مزایای دستگاه های گرداننده تسمه ای را دارد. موتور فن در یک طراحی فشرده درون پایه یاتاقان نصب می شود. این پیکربندی معمولا برای فن ها و موتورهای کوچک تا متوسط بکار می رود.
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن، فن تهویه، هواکش سانتریفیوژ،
هواکش رستوران،فن پارکینگ، هواکش استخر با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )