درباره ما

با توجه به استانداردهای کار و محیط زیست در بسیاری از صنایع بر حسب نوع نیاز و عملکرد، از فن های صنعتی و سیستم های تهویه استفاده می شود. در طراحی فن های صنعتی و سیستم های تهویه پارامترهای تاثیر گذاری مانند نو نیاز صنایع، بازده بالا، عمر طولانی قطعات، صدا و ارتعاش کم، قیمت تمام شده کم، حجم مناسب و... وجود دارد که برآورد و بررسی هر کدام از آن ها پیش از تولید، موجب افزایش عملکرد و بازده خواهد شد.
به منظور بهبود کیفیت بر آن شدیم تحقیقات و مطالعات خود را در زمینه نحوه طراحی و تاثیر پارامترهای مهم با استفاده از نرم افزارهای مهندسی متمرکز و استقلال طراحی حتی در موارد مشابه را اعمال کنیم و فراخور نیاز در شرایط متفاوت مدل مناسب را طراحی و تولید نماییم و اکنون مدل های تولید شده توسط این مجموعه بر اساس استانداردهای بین المللی می باشند.

مجموعه حاضر این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا پیش از ساخت فن، در یک طراحی سه بعدی و پویا، از حجم، شکل، سطح صدا، عملکرد و بازده فن در هنگام استفاده آگاه و با ارائه راهنمای نصب و بهره وری، حتی امکان تعمیر و نگهداری توسط واحد سفارش دهنده را میسر گرداند.

امید است با یاری خداوند و با استفاده از دانش رو به رشد این صنعت بتوانیم گامی در بهبود صنعت فن ایران برداریم.