دمپر ها


دمپر ها


استفاده از دمپر راهکاری با هزینه پایین و نگهداری آسان در مقایسه با اینورتر ها برای برای کنترل جرریان هوا در یک سیستم می باشد. در بعضی از انواع فن ها مانند فن های تهویه پشت بامی دمپر بصورت معمول نصب می گردد. اما در بیشتر اوقات دمپر بصورت لوازم جانبی برای دستیابی به عملکرد مورد نیاز خریداری می شوند.
انواع مختلفی از دمپر ها در وجود دارند که قابل نصب چه بر روی قسمت ورودی فن، خروجی فن یا بر روی برخی از قسمت های سیستم تهویه نصب می گردند.
انواع مختلف دمپر ها عبارتند از دمپر های اتوماتیک، دمپر های دستی، دمپر های موتوری و دمپر های تنظیم جریان می باشند.

 دمپر های وزنی ( دمپر ثقلی – دمپر اتوماتیک)

معمولا بر روی فن های تهویه دیواری و فن های پشت بامی استفاده می شود و بگونه ای طراحی شده اند که بصورت خودکار با جریان ایجاد شده توسط فن باز می شوند و هنگامی که فن خاموش می شود توسط نیروی وزن خود بسته می شوند. باله ها به گونه ای طراحی شده است که از دو انتها می چرخند و مکانیسم آن طوری است که از جریان هوای برگشتی به داخل سیستم و همچنین ورود باران و برف به داخل سیستم جلوگیری می کند.
علاوه بر این از این نوع دمپر ها به صورت مربعی، مستطیلی و گرد در سیستم های اگزاست بر روی بعضی از کانال های سیستم تهویه نصب می شوند تا از جریان های برگشتی هنگامی که فن خاموش است جلوگیری شود.
این نوع از دمپر ها به ظرفیت سیستم تهویه وابسته نمی باشد و همچنین نمی توان از آن ها برای تنظیم جریان هوا استفاده کرد و فقط مقاومت لازم برای باز کردن دریچه های دمپر توسط دستگاه تهویه در نظر گرفته می شود.

• دمپر های موتوری

عملکرد این نوع از دمپرها همانند توضیحات داده شده برای دمپر های اتوماتیک می باشد. این نوع دمپر ها معمولا به یک موتور برقی دو وضعیتی مجهز می باشند و پره های دمپر توسط این موتور باز و بسته می شونددر صورتی که در دمپر های اتوماتیک فشار جریان هوا باله های دمپر را باز و بسته می کرد که این مسئله در سیستم های با فشار پایین حائز اهمیت می باشد. همچنین دمپر های وزنی به علت لرزش تیغه های دمپر توسط جریان هوا پتانسیل بیشتری برای تولید صدا دارند.
مزیت دیگر بکارگیری دمپرهای موتوری در این است که هنگامی که موتور دمپر خاموش می شود فنر برگشت موتور دمپر را می بندد و بسته شدن دمپر به جریان هوا وابسته نمی باشد.
همانند دمپر های اتوماتیک دمپر های دمپر های با موتور دو وضعیتی این است که هنگامی که موتور دمپر خاموش می شود فنر برگشت موتور دمپر را می بندد و بسته شدن دمپر به جریان هوا وابسته نمی باشد.
همانند دمپرهای اتوماتیک دمپر های با موتور دو وضعیتی باز و بسته، برای کنترل میزان جریان هوا استفاده نمی شوند و فقط افت فشار ایجاد شده بعلت قرار گرفتن دمپر محاسبات سیستم تهویه منظور می گردد.

• دمپر های تنظیم جریان

ظرفیت فن یا سیستم تهویه را می توان با دمپرهای تنظیم جریان کنترل کرد. این نوع از دمپرها را می توان در خروجی فن، در خروجی فن، ورودی فن یا در هر محلی از سیستم تهویه قرار داد. این دمپرها را می توان بصورت دستی یا برقی استفاده نمود.
 

پارس فن هونام سازنده و فروشنده انواع غبارگیر صنعتی، سیکلون، داست کالکتور، سایکلون،
بگ فیلتر، اسکرابر، سیکلون رنگ پودری
(سازنده انواع فن و فیلتر های صنعتی ، طراح و مجری سیستم تهویه )